Học tập

Lumi là một ứng dụng dành cho máy tính để bàn cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, xem và chia sẻ nội dung tương tác với hàng chục loại nội dung khác nhau. Nó miễn phí và mã nguồn mở.

Bắt đầu

Biên tập viên Lumi H5P

Tạo, chỉnh sửa và xem các tệp H5P trực tiếp trên máy tính của bạn.

H5P Editor

Tất cả các loại nội dung Hub H5P

Bạn có thể chọn từ hơn 40 loại nội dung và tải trực tiếp chúng từ H5P Hub.

Dễ sử dụng

Bạn không cần bất kỳ kiến thức lập trình nào để tạo nội dung tương tác hấp dẫn với Lumi!

Xem nhanh

Kiểm tra các thay đổi của bạn mà không cần lưu bằng cách chuyển sang bản xem trước.

Chạy độc lập

Lumi chạy như một chương trình máy tính để bàn trên máy tính của bạn. Không cần LMS như Moodle hoặc CMS như WordPress.

Xuất HTML thuần túy

Lưu nội dung của bạn dưới dạng các tệp HTML tất cả trong một hoạt động ở hầu hết mọi nơi và gửi nội dung đó cho người học của bạn.

Xuất khẩu SCORM

Xuất nội dung của bạn dưới dạng gói SCORM 1.2 có thể được sử dụng trong bất kỳ LMS tuân thủ nào.

Nhận sự tiến bộ của người học

Người học có thể tải xuống tiến trình của mình bằng công cụ báo cáo của Lumi và gửi cho bạn để phân tích.

Nguồn mở và miễn phí

Lumi được cấp phép theo GNU Affero General Public License 3.0 và hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể sử dụng nội dung được tạo bằng nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

Tải xuống Lumi